Reach

A Dana Lim A/S köztes felhasználó a termékeinkben felhasznált anyagokat tekintve, így önálló regisztrációs kötelezettségünk nincs.

 

Előregisztráció

Minden beszállítónkat megkérdeztük, hogy ők, vagy az ellátási láncban előttük álló másik beszállító előregisztrálta-e REACH-köteles anyagait 2008. december 1-je előtt.

Minden válasz pozitív volt abban a tekintetben, hogy az összes beszállítónk a határidőn belül eleget tett bejelentési kötelezettségének.

Ennek alapján a Dana Lim A/S valószínűtlennek tekinti, hogy bármely termékünk alanya lenne a REACH folyamat első lépésének, az előregisztrációnak.

Hogy az összes termékünk regisztrálva lesz-e a jövőben, ahogy a határidőhöz közeledünk, azt most még korai lenne megmondani.

 

Információgyűjtés regisztrált felhasználásokról

A következő egy-két év fontos REACH tevékenységét lassan kezdjük meg: az információ megszerzését a szállítói lánc korábbi szereplői által regisztrált felhasználási területekről. Ezzel biztosítjuk, hogy a beszerzett hatástanulmányaink később megfelelnek majd annak, ahogyan az anyagokat mi, illetve vásárlóink felhasználják.   

Az azonosított felhasználások leírásának módszertana várhatóan az újonnan kifejlesztett "használati leírók" rendszerén alapul majd. Ezen kívül úgynevezett generikus expozíciós forgatókönyveket készítünk, hogy ne legyen szükséges minden terméknél külön leírást készíteni. Amint ez a munka elkészült, nekiláthatunk a beszállítókkal folytatott párbeszédünk következő lépcsőjének, mely az azonosított felhasználásokról szóló információ begyűjtését szolgálja.

 

A jelöltlista

A Dana Lim A/S tisztában van a különösen veszélyes anyagok jelöltlistájának tartalmával és azzal, hogy felelős azért, hogy a lista folyamatos frissítése által partnereink folyamatosan jól informáltak legyenek. Tudomásunk szerint a lista egyetlen tagját sem tartalmazzák termékeink. Amennyiben ez később változna, a fejlesztő részleg elsődleges feladata lesz kiváltani a kérdéses anyagot.

 

Belső tudás és párbeszéd a beszállítókkal

A REACH-et a szervezet minden szintjén megismertetjük az emberekkel, különös tekintettel a beszerzési és a K+F osztályra. A Dana Lim előszeretettel vásárol egynél több beszállítótól új, vagy már ismert alapanyagokat, és keresi a lehetőséget a REACH-csel kapcsolatos közvetlen párbeszédre a beszállítókkal. Ezáltal reméljük, hogy kevésbé leszünk sebezhetőek a nyersanyagok esetleges egyenlőtlenségei miatt.

További általános, vagy termékspecifikus információval a REACH-ről, kérjük vegye fel a kapcsolatot (angol nyelven) Dorthe Christensen REACH koordinátorral az alábbi számon: +45 56 64 35 88 vagy e-mailen: dc@danalim.dk.